Підготовка магістрів

Пакети ЄКТС

ОР бакалавра

спеціальність 014 Середня освіта. Фізична культура

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

ОР магістра

спеціальність 014 Середня освіта. Фізична культура

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія