Каталог дисциплін для самостійного вибору студентами

Для студентів, що навчаються за ОР бакалавра

спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Для студентів, що навчаються за ОР магістра

спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура)

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія