Підготовка до ЄВІ з іноземної мови

АНГЛІЙСЬКА ГРАМАТИКА ДОСТУПНОЮ МОВОЮ

для підготовки до вступу в магістратуру, а також для всіх студентів та викладачів, що хочуть покращити свої знання. Пояснення – українською мовою. Заняття проводяться з 16.00 до 16.40 год

 

з/п

Дата

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Назва граматичної теми

 

Посилання
1. 01.04.21 Струтинська Тетяна Романівна Теперішні часи: теперішній неозначений, теперішній тривалий, теперішній доконаний, теперішній доконаний тривалий. Present Forms. The Present Simple Tense. The Present Continuous Tense. The Present Perfect Tense. The Present Perfect Continuous Tense Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
2. 05.04.21 Нич Оксана Богданівна Доконані часи. The Present Perfect. The Present Perfect Continuous Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
3. 06.04.21 Титунь Оксана Леонідівна Минулий простий час, минулий тривалий час. The Past Simple Tense. The Past Continuous Tense Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
4. 07.04.21 Сівкович Галина Миронівна Минулий перфектний час, минулий перфектно- тривалий час. The Past Perfect Tense. The Past Perfect Continuous Tense Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
5. 08.04.21 Остапчук Яна Володимирівна Майбутні часи в англійській мові. Зворот to be going to Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
6. 12.04.21 Танчук Надія Олександрівна Безособова форма дієслова з закінченням -ing, що поєднує в собі властивості іменника та дієслова. Gerund Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
7. 13.04.21 Кецик-Зінченко Уляна Василівна Інфінітив. Infinitive Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
8. 14.04.21 Поміркована Тетяна Валентинівна Самостійний дієприкметниковий комплекс. Absolute Participle Complex Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
9. 15.04.21 Кучера Анна Миколаївна Модальні дієслова. Modal Verbs (Must; Have to-Mustn’t-Needn’t/Don’t need to-Needn’t have done-Can/Could/Be able to-May/Might -Shall-Will/Would-Should/Ought to); Всі модальні дієслова Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
10. 19.04.21 Мицкан Олександра Миколаївна Пасивний стан дієслова. The Passive Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
11. 20.04.21 Магас Наталія Мирославівна Умовний спосіб: умовні речення, конструкції з wish, would rather, had better Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
12. 21.04.21 Василик Марина Степанівна Узгодження часів / Reported speech Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
13. 22.04.21 Серман Леся Василівна Іменники. Nouns (Countable/Uncountable Nouns. Compound Nouns. Singular/Plural Nouns) Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
14. 23.04.21 Турчин Оксана Володимирівна Прикметники і прислівники. Ступені порівняння. Adjectives and adverbs. Comparisons Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
15. 26.04.21 Баланюк Віра Сергіївна Займенники: присвійні, вказівні, кількісні.

Pronouns: Possessive Pronouns. Démonstratives. Quantitatives

Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
16. 27.04.21 Хомишин Ольга Михайлівна Порівняльні конструкції з прислівниками та вживання деяких прислівників. Місце прислівника у реченні Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
17. 28.04.21 Бойчук Алла Петрівна Типи запитань. Questions (Questions with Yes/No answers – Negative Questions – Wh Questions – Subject/Object Questions – Indirect Questions – Question Tags Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
18. 29.04.21 Карпенко Ганна Миронівна Прийменники (місця, часу). Prepositions (place, time) Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)
19. 30.04.21 Шкледа Леся Іванівна Фразові дієслова/Phrasal verbs Посилання на заняття (натиснути, щоб перейти)