Документи, положення

Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін

Положення про освітні програми

Положення про ефективність роботи науково-педагогічних працівників факультету фізичного виховання і спорту

Положення про факультет фізичного виховання і спорту

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №135)

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Антикорупційна програма ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на 2022-2023 роки