Вчена рада факультету

проф. Яців Ярослав Миколайович, декан факультету, голова Вченої ради факультету

доц. Земська Надія Остапівна – вчений секретар Вченої ради факлуьтету
доц. Лапковський Едуард Йосипович – заступник декана з навчальної роботи
доц. Лісовський Богдан Петрович – заступник декана з наукової роботи
доц. Синиця Андрій Володимирович – зав. каф. спортивно-педагогічних дисциплін
проф. Мицкан Богдан Михайлович – зав. каф. теорії і методики фізичної культури і спорту
проф. Дума Зіновій Васильович – зав. каф. фізичної реабілітації
проф. Полатайко Юрій Олексійович (каф. СПД)
проф. Остап′як Зіновій Миколайович (каф. ТіМФКС)
проф. Ступар Мирослав Іванович (каф. СПД)
доц. Файчак Роман Іванович – зав. каф. фізичної культури
доц. Випасняк Ігор Петрович (каф. ТіМФКС)
доц. Іванишин Ірина Мирославівна (каф. ТіМФКС)
доц П′ятничук Галина Олексіївна (каф. СПД)
доц Баскевич Олег Володимирович (каф. ФР)
доц. Войчишин Лілія Ігорівна (каф. ФР)
доц. Рихлюк Сергій Павлович – голова профспілки працівників факультету
Грушецька Наталія Олексіївна – методист заочного відділення
Заяць Василина Василівна – голова профспілки студентів факультету
Савінкін Адам Миколайович – сенатор студентського сенату
Дутчак Михайло Юрійович – студент першого курсу ОР магістра