Акредитація/Ліцензування

Матеріали до акредитації на сайтах випускових кафедр:

014 Середня освіта (фізична культура)

ОР бакалавр

ОР магістр

 

017 Фізична культура і спорт

ОР бакалавр

ОР магістр

 

227 Фізична терапія, ерготерапія

ОР бакалавр

ОР магістр

 

Акредитація (сайт університету)

Ліцензування (сайт університету)

Сертифікати про акредитацію